Vitiligo - Allt om Vitiligo


Vitiligo

Vitiligo är en hudsjukdom

Vitiligo, leukodermi, är en hudsjukdom som orsakas av fläckvisa pigmentförändringar eller pigmentbortfall. Vitiligo upptäcks först genom att någon eller några delar av huden tappar för och blir ljusare än den omgivande huden eller blir i det närmaste helt vita.

Fläckarnas storlek och utbredning varierar från fall till fall men vanligast är vitiligo som förkommer ungefär likartat på båda sidorna av kroppen. Det finns även en forma av vitiligo som endast förekommer på något eller några ställen på kroppen, så kallad segmentell vitiligo, med denna form av är dock ganska ovanlig.

Vitiligo kan drabba vem som helst och inträffa när som helst i livet. Oftast uppkommer vitiligofläckarna kring handlederna, händerna, armhålorna, knän men även vid ljumskarna och kring ögonen.

Vitiligo är helt ofarlig men kan upplevas av den som drabbats som ett kosmetiskt problem. Många drabbas av mindre och lokal vitiligo och någon eller några procent i Sverige drabbas av vitiligo så att de söker läkare för att undersöka symptomen. Vitiligo har ingenting med hudcancer att göra och vitiligo inte skadlig.Utvecklingsförlopp för Vitiligo

Utvecklingsförlopp för Vitiligo

Vitiligo kan utvecklas olika mycket och olika snabbt hos olika individer. Vanligast är att vitiligo uppkommer stötvis, d.v.s. ett någon eller några fläckar vid ett tillfälle och sedan uppkommer inga fläckar under en period som kan vara under ett antal år.

Ett nytt utbrott av vitiligo med ett par nya fläckar uppstå efter något år men det kan också ta många år innan nästa utbrott kommer. Storleken på utbrotten varierar som det finns ingen möjlighet att förutse om och när nästa omgång av vitiligo kommer.