ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Orsaken till Vitiligo - Råd och fakta om Vitiligo
Vitiligo - Allt om VitiligoOrsaken till Vitiligo

Orsaken till Vitiligo

Orsaken till att vitiligo utvecklas är oklar och lika så vem som kommer att drabbas av vitiligofläckar i framtiden. Det är vanligt att patienter som utveklar vitiligo har varit sjuka tidigare en period innan vitiligon börjat eller att de drabbade har varit under starkt press och stress en tid före vitiligon startat.

Vissa forskare menar att vitiligo är ärftligt och att sjukdomen ligger vilande tills något utlöser den på samma sått som psoriasis. Dock så behöver inte föräldrarna ha fullständigt utvecklad vitiligo utan hudsjukdomen kan ligga i dvala hela livet.Vitiligo är en autoimmun sjuk

Något som de flesta är överrens om är att vitiligo är en form av autoimmun hudsjukdom vilket innebär att kroppen själv angriper de pigmentcellerna. Det finns inga snabba och enkla sätt att behandla vitiligo även om viss forskning går.